2018-05-15

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania w formacie PDF.

Załączniki

  oswiadczenie_o_stan...odomierza.pdf 45,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  deklaracja_zawiadom...zacyjnego.pdf 35,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ankieta_badanie_sat...i_klienta.pdf 106,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_odbior...uchomosci.pdf 39,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_wniosk...i_wod_kan.pdf 36,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek_o_rozliczen...centowego.pdf 49,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek_o_zmiane_sp...aliczania.pdf 47,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zlecenie_na_wykonan...odomierza.pdf 52,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o rozwiąza...ścieków.pdf 212,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o zawarcie ...ścieków.pdf 888,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Podanie o zmianę umowy.pdf 231,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek_na_montaż_...ego wyd.3.pdf 49,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek_o_rozdział...ego_wyd.2.pdf 54,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek_o_odbiór_p...cza_wyd.2.pdf 57,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zlecenie_na_wykona...tu_wyd.2.pdf 54,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek_o_uzgodnie...ktu_wyd.2.pdf 46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek_o_wydanie_z...ost_wyd.3.pdf 48,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  protokół_odbioru_...ego_wyd.2.pdf 29,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek_o_wydanie _...nia_wyd.3.pdf 63,53 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się